Saphira Heijkoop

My Activity Tracking

52
kms

My target 40 kms

Ik zamel geld in voor Greenpeace

Ik haal geld op voor Greenpeace tegen de bosbranden wereldwijd

Thank you to my Sponsors

10.60

Freek Heijkoop

5.30

Saphira Heijkoop

5.30

Femke Schoonens

5.30

Milana Yatsevskaya